marți, 27 aprilie 2010

Munca ta, parte a închinării

1. Munca ta este parte a planului lui Dumnezeu

Efeseni 2:10 „Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”
Munca ta poate fi un act al închinării. Nu contează ce faci, niciodată nu este o simplă slujbă dacă eşti credincios. Asta pentru că Dumnezeu te-a înzestrat cu talente şi daruri pe care vrea să le folosească pentru gloria Sa.
Eşti făcut la comandă. Nu e nimeni ca tine în întreaga lume. Şi darurile tale, abilităţile, talentele, chiar interesele pe care le ai au fost genetic codificate în tine de Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut cu o misiune specifică în minte şi El vrea să folosească aceste daruri în munca ta.
Biblia spune că eşti manopera lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc folosit pentru manoperă este Poema. Deci eşti poemul lui Dumnezeu! Eşti lucrarea lui Dumnezeu de artă. Eşti capodopera lui Dumnezeu. Munca ta este parte din planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi de aceea, în timp ce lucrezi, te închini lui Dumnezeu.

2. Este munca ta nepotrivită pentru darurile tale?

1 Corinteni 7:17 „Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul, şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am aşezat-o în toate Bisericile.”
Dumnezeu nu se aşteaptă să-L glorifici cu darurile pe care nu le ai. Dar El se aşteaptă ca tu să-L glorifici cu darurile pe care le ai.
Pentru a îndeplini voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta, ai nevoie de un serviciu care exprimă ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii. Dacă te afli într-un loc de muncă ce nu-ţi foloseşte interesele şi abilităţile date de Dumnezeu, atunci trebuie să te rogi ca să afli dacă nu cumva eşti într-un loc de muncă greşit.
Aceasta este o chestiune serioasă şi este o problemă spirituală. Este mult mai important decât ai putea crede că este - pentru că Dumnezeu ţi-a dat darurile, talentele şi abilităţile şi într-o zi El va spune: "Ce ai făcut cu ele?" Şi vrei să spui: "Păi, am petrecut viaţa mea la un loc de muncă unde nu le-am folosit"?
Acum, ştiu că acest lucru ridică unele întrebări, poate spuneţi, "Rick, dacă în cazul meu locul de muncă actual nu exprimă darurile mele?" Ca pentru cineva angajat să primească împlinirea în viaţă, să trăiască pentru scopul pe care Dumnezeu îl are pentru el(ea), eu vă îndemn spre acest lucru: Dacă eşti într-un loc de muncă ce nu se potriveşte cu darurile, interesele şi abilităţile date de Dumnezeu pentru tine, atunci gândeşte-te serios să ieşi din el şi să mergi într-un loc în care Dumnezeu te-a chemat să fii prin însăşi natura a cine eşti.
Este o problemă foarte importantă pentru viaţa ta spirituală: intră în ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii. Primul pas trebuie să fie o auto-evaluare. Trebuie să te întrebi: "Ce m-a făcut Dumnezeu să fiu?” Şi, aşa cum spune Biblia, încearcă să ai o estimare normală a capacităţii tale prin lumina credinţei pe care ţi-a dat-o Dumnezeu. („Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.” Romani 12:03) În cursul acestei evaluări, veţi descoperi chiar că te afli în locul de muncă în care Dumnezeu vrea ca tu să fii şi îţi poţi dezvolta o nouă atitudine faţă de munca ta.
„…eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine…”. Roagă-te pentru asta. Eşti într-un loc de muncă ce nu se potriveşte cu ceea ce Dumnezeu a făcut ca tu să fii, sau eşti exact acolo unde Dumnezeu vrea să fii?

3. Chiar şi o muncă lumească poate fi o jertfă lui Dumnezeu

Psalmii 90:17 „Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!”
Dumnezeu stabileşte lucrarea mâinilor noastre oferindu-ne daruri care vor face o diferenţă în vieţile altora. Succesul este ceva ce Dumnezeu a vrut ca tu să ai. Isus a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10)
Ai putea gândi: Ei bine, Rick, ce e de făcut dacă munca pe care trebuie să o fac nu exprimă darurile mele, ci doar trebuie să fie făcută?
Orice gospodină ştie exact despre ce vorbesc. Aş vrea să vă spun că fiecare loc de muncă, chiar şi unul potrivit pentru tine, are părţi lumeşti. Fiecare post are unele părţi care nu-ţi vor plăcea, dar te poţi încă închina lui Dumnezeu, prin acele părţi ale muncii.
Şi aş sugera să adopţi această atitudine: "Poate acest post în care sunt în acest moment este doar o etapă din viaţa mea şi eu n-am de gând să fiu aici tot restul vieţii mele. Dar aici sunt acum. Prin urmare, mă voi închina lui Dumnezeu chiar acum.” Apostolul Pavel spune:"Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu" (1 Corinteni 10:31)
Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru!

4. Dumnezeu este interesat în munca pe care o desfăşori

Efeseni 1: 11,12 „În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.”
Mulţi creştini nu fac legătura dintre duminică şi luni. Ei compartimentează viaţa lor. Ei cred: „Bine, am o viaţă spirituală şi am o viaţă seculară. Viaţa mea spirituală este atunci când citesc Biblia, atunci când mă rog, când mă duc la biserică, fac lucruri bune pentru ceilalţi. Asta e viaţa mea spirituală.”
Şi s-au limitat la un singur sector. Deci, ei cred că viaţa se poate împărţi în sectoare: „Aceasta este viaţa mea seculară. Asta e munca mea, slujba mea, cariera mea, deciziile mele de afaceri, finanţele mele, planul meu de pensii; toate aceste lucruri sunt seculare (laice) în viaţa mea.”
Dumnezeu spune: "Nu, este greşit.. Toată viaţa e spirituală!"
Cuvântul laic nu există în Biblie. Totul contează la Dumnezeu: totul în viaţa ta este important pentru Dumnezeu. Dumnezeu este la fel de interesat în activitatea ta ca şi cum este în rugăciunile tale. De fapt, aş sugera că El ar putea fi mai interesat de locul de muncă, deoarece îţi petreci mai mult timp la lucru decât în rugăciune.
De fapt, relaţia ta cu Hristos este ca o căsătorie. Căsătoria este o relaţie cu normă întreagă şi aşa este relaţia ta cu Hristos. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă aş veni la soţia mea şi aş spune: "Dragă, am de gând să mă ocup de căsnicie numai atunci când sunt acasă"
Totul în viaţă este important pentru Dumnezeu. Şi nu poţi separa creştinismul tău de munca ta - la fel cum nu poţi separa creştinismul tău de viaţa ta.

5. Lasă iubirea să motiveze munca ta

1 Corinteni 16:14 „Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!”
Pavel a spus : Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!
El nu spune o parte din munca ta, ci toată munca ta. El spune, de asemenea, „indiferent de ceea ce fac, eu sunt în stare de faliment fără dragoste." (1 Cor. 13:3)
Ideea este că orice loc de muncă poate fi transformat într-un loc de închinare atunci când este construit pe modelul dragostei lui Hristos, iar acea dragostea este exprimată faţă de colegi, faţă de clienţi. Maica Tereza a spus: "Nu ceea ce faci contează atât de mult, ci cât de multă iubire ai pus acolo."
Gândeşte-te la asta - Două treimi din cuvântul carieră este grijă (engleză: career-carieră este apropiat de care-grijă). Ioan Rushcan a spus odată: "Când dragostea şi priceperea vin împreună, aşteaptă-te la o capodoperă."
Deci, vreau să te rogi o rugăciune în fiecare zi din această săptămână. Când te ridici pentru a merge la muncă, fie că este vorba de acasă sau la şcoală, în curte sau la un birou sau oriunde ai de lucru - vreau să te rogi: "Tată, astăzi vreau să mă închin prin munca mea. Vreau să-mi exprim darurile mele, vreau să o fac ca şi cum aş face-o pentru Tine şi vreau să o fac în dragoste."
„Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” Romani 12:1

6. Munceşte pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu, nu oamenii

Coloseni 3:23 „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.”
Apostolul Pavel ne învaţă ca noi trebuie să lucrăm ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni. El spune că nici o muncă nu este prea măruntă, nu există loc de muncă prea umil, nici o muncă nu este prea nesemnificativă atunci când ai motivaţia corectă şi perspectiva corectă. Ar trebui să gândim: fac asta pentru Dumnezeu; fac acest lucru ca pentru Domnul.
Acum, cum ştiu dacă fac lucrul meu pentru Domnul?
Două caracteristici vor apărea în atitudinea ta:
* Excelenţă - Dacă eu fac munca mea pentru Domnul şi nu doar pentru patron, atunci o voi face cu excelenţă. Asta înseamnă că voi face tot ce pot pentru că nu am nevoie de aprobare de la oricine, ci de la Dumnezeu.
* Entuziasm. - Fac munca mea cu entuziasm. Eu lucrez pentru Dumnezeu, de aceea, o fac cu o atitudine veselă. "În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.” (Romani 12:11)
Când lucrezi cu toată inima ta, motivat de dragostea lui Hristos, munca ta va fi transformată într-un act de închinare pentru Dumnezeu.

http://profile.purposedriven.com/dailyhope/ Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission.

miercuri, 7 aprilie 2010

În misiune 4-7

4. Privind cu ochii Marii Trimiteri

Habacuc 1:5Aruncaţi-vă ochii printre neamuri, şi priviţi, uimiţi-vă, şi îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre voi face o lucrare, pe care n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cineva!”

Trăim timpuri în care este bine de trăit. Sunt pe pământ mai mulţi creştini ca niciodată. Pavel avea dreptate: „cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, ca şi între voi.” Coloseni 1:6

Un mod de a dezvolta o gândire globală este să priveşti ştirile cu ochii Marii Trimiteri. Oriunde este schimbare sau conflict, poţi fi sigur că Dumnezeu le va folosi pentru a aduce oamenii la El. oamenii sunt mai receptivi la Dumnezeu atunci când se află în tensiune sau tranziţie. Din cauza creşterii ratei schimbării în lume, tot mai mulţi oameni sunt deschişi la a primi vestea bună, acum mai mult ca oricând.

" Cel mai bun mod de a-ţi dezvolta o viziune a Marii Trimiteri este să te ridici şi să pleci într-un scurt proiect de misiune într-o altă ţară! "

Cum spune Dumnezeu către Habacuc: „aruncă-ţi ochii printre neamuri, uimeşte-te şi îngrozeşte-te, căci în zilele tale voi face o lucrare pe care n-ai crede-o dacă ţi-ar povesti-o cineva”, tot aşa ne spune şi nouă astăzi.

Cel mai bun mod de a-ţi dezvolta o viziune a Marii Trimiteri este să te ridici şi să pleci într-un scurt proiect de misiune într-o altă ţară. Nu există un înlocuitor potrivit pentru experimentarea realităţii unei alte culturi, trebuie să vezi personal cum stau lucrurile acolo. Încetează să-ţi discuţi şi să-ţi studiezi misiunea, ci, pur şi simplu, fă-o personal! Te provoc să te arunci în această aventură pentru a înţelege mai bine.

Stabileşte-ţi ca ţel să participi într-un proiect de misiune. Te provoc să faci economii sau orice altceva ar fi nevoie ca să poţi participa la o călătorie misionară pe termen scurt cât mai curând posibil. Orice agenţie misionară te poate ajuta să faci asta. Îţi va lărgi inima, îţi va extinde viziunea, îţi va mări credinţa, te va umple de o bucurie pe care nu ai experimentat-o niciodată. Ar putea fi punctul de cotitură al vieţii tale.

5. Roagă-te specific pentru anumite ţări

Psalmul 2:8 „Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire!”

O modalitate bună de a gândi global este aceea de a te ruga specific pentru anumite ţări. Ia-ţi o hartă a lumii şi roagă-te pentru naţiuni pe nume. Biblia ne spune să cerem neamurile ca moştenire.

" Poate că oamenii îţi refuză dragostea sau îţi resping mesajul, dar sunt fără apărarea în faţa rugăciunilor tale. "

Rugăciunea este cea mai importantă unealtă pentru misiunea ta în lume. Poate că oamenii îţi refuză dragostea sau îţi resping mesajul, dar sunt fără apărarea în faţa rugăciunilor tale. Ca şi cu o rachetă intercontinentală, îţi poţi fixa ca ţintă inima unei persoane chiar dacă ea se află la 3 metri sau la 18.000 de kilometri distanţă.

Pentru ce ar trebui să te rogi? Biblia ne spune să ne rugăm pentru deschiderea oportunităţii de a mărturisi, pentru curajul de a vorbi, pentru cei care vor crede, pentru răspândirea rapidă a mesajului, pentru mai mulţi lucrători. Rugăciunea ne ajută să facem ce ne cere Dumnezeu şi ne face parteneri cu alţii, de-a lungul întregii lumi.

De asemenea, ne putem ruga pentru misionari şi pentru toţi cei implicaţi în recolta globală. Pavel le-a spus partenerilor săi: „Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru noi.! 2 Cor. 1:11

6. Schimbă scuzele cu gândirea creativă

Ieremia 1:7 „Dar Domnul mi-a zis: "Nu zice: ,Sunt un copil', căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci.”

" Dacă vrei să fii ca Isus trebuie să-ţi pese de ceea ce i-a păsat Lui mai mult, trebuie să ai inimă pentru lumea întreagă! "

Iată câteva scuze pentru a nu fi implicat în misiune:

  • „Nu vorbesc altă limbă decât a mea” (În original: „Nu vorbesc decât engleza”. Acesta este de fapt un avantaj în multe ţări în care milioane de oameni vor să înveţe engleza şi sunt nerăbdători să o vorbească)
  • „Nu am nimic de oferit.” Ba ai! Fiecare abilitate şi experienţă a ta te-a modelat ca să poţi să foloseşti aceste lucruri undeva.
  • „Sunt prea bătrân sau prea tânăr.” Cele mai multe agenţii misionare au activităţi potrivite pentru tine.

Chiar dacă Sara a pretins că este prea bătrână iar Ieremia că e prea tânăr, Dumnezeu a respins scuzele lor. „Nu spune asta”, a replicat Domnul, „pentru că tu trebuie să mergi unde te trimit Eu şi trebuie să spui ce-ţi spun Eu. Şi nu te teme de oameni, pentru că Eu voi fi Cel care îţi va purta de grijă.” (Ieremia 1:7,8)

Poate credeai că ai nevoie de o „chemare” specială din partea lui Dumnezeu, sau aşteptai după ceva experienţe sau simţiri supranaturale, dar Dumnezeu a spus mereu, în mod repetat, care este chemarea Lui. Dumnezeu nu vrea să folosească doar anumiţi oameni, El vrea să-i folosească pe toţi. Cu toţii suntem chemaţi să fim misionarii Lui. El vrea ca întreaga biserică să ia întreaga Evanghelie şi să o ducă lumii.

Dacă vrei să fii ca Isus trebuie să-ţi pese de ceea ce i-a păsat Lui mai mult, trebuie să ai inimă pentru lumea întreagă! Nu poţi fi mulţumit ca doar familia şi prietenii să vină la Isus. Sunt peste şase miliarde de oameni în lume, iar Isus vrea ca toţii fiii pierduţi să fie găsiţi.

Marea Trimitere este trimiterea noastră, a tuturor iar când îţi faci partea ta, găseşti secretul trăirii unei vieţi pline de semnificaţie. Isus a spus: „Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui” (Marcu 8:35)

7. Nu-ţi irosi viaţa cu lucruri temporare

2 Cor. 4:18 „Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice.”

Cele mai multe din lucrurile cu care ne irosim cea mai mare parte din timp şi energie nu mai contează nici măcar anul viitor, darămite pentru veşnicie! Nu-ţi da la schimb viaţa pentru lucrurile temporare!

„Ce permiţi să stea în calea misiunii tale?”

Isus a spus: "Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu." Luca 9:62 Pavel avertizează: „cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece”. 1 Corinteni 7:31

Ce permiţi să stea în calea misiunii tale? Orice ar fi, renunţă la acel lucru! Evrei 12:1: „…să dăm la o parte orice piedică…”

Cum putem face asta? În una din cele mai neînţelese afirmaţii ale Sale, Isus a zis: „Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.” Luca 16:9

Isus nu a spus să ne cumpărăm prieteni cu ajutorul banilor! Ceea ce a spus este că ar trebuie să folosim banii pe care ni-i dă Dumnezeu pentru a aduce oameni la El. atunci, ei vor fi prieteni cu noi pentru eternitate, atunci când vom ajunge cu toţii în cer. Este cea mai bună investiţie financiară pe care am putea-o face!

Poate ai auzit deseori expresia: „nu duci nimic cu tine!” – dar Biblia spune că poţi trimite înainte comori, investind în oamenii care vor ajunge acolo! În 1 Timotei 6:19 citim: „ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă.”

[Purpose driven - Daily hope devotional], Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission.


marți, 6 aprilie 2010

În misiune 1-3

1. Schimbat de la „întâi eu” la „întâi Dumnezeu”

„Apoi le-a zis: "Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Marcu 15:16

Oamenii cu credinţă de tipul „întâi eu” întreabă: „Cum îmi poate face Dumnezeu viaţa mai confortabilă?” Ei vor să Îl folosească pe Dumnezeu pentru scopul lor în loc să se lase folosiţi de Dumnezeu pentru scopul Lui.

" Credincioşii de tipul „Dumnezeu întâi” ştiu că au fost mântuiţi să slujească şi sunt creaţi pentru o misiune.."

Credincioşii de tipul „Dumnezeu întâi” ştiu că au fost mântuiţi să slujească şi sunt creaţi pentru o misiune. Ei abia aşteaptă să primească o misiune personală, şi sunt încântaţi de faptul că slujesc lui Dumnezeu.

Bucuria, încrederea, entuziasmul lor sunt contagioase pentru că ei ştiu că pot face o diferenţă în viaţa altora. Ei se trezesc în fiecare dimineaţă aşteptându-se ca Dumnezeu să lucreze prin ei într-un mod proaspăt.

Ce tip de creştin vrei să fii?

Dumnezeu te invită să fii parte din cea mai mare, cea mai largă, cea mai importantă cauză din istorie: construirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Istoria este povestea Lui. El îşi zideşte familia pentru eternitate. Nimic nu contează mai mult şi nimic nu va dura mai mult.

Din cartea Apocalipsei ştim că misiunea globală a lui Dumnezeu va fi împlinită, odată Marea Trimitere va deveni Marea Împlinire. În ceruri, o mare mulţime de oameni, „din orice rasă, trib, naţiune sau limbă” va sta înaintea lui Isus Cristos şi I se va închina. (Apoc. 7:9)

Devenind credincios de tipul „Dumnezeu întâi” vei experimenta în avans puţin din ceea ce va fi cerul.2. Gândind „întâi alţii” în loc de „întâi eu”

Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi prunci; iar la minte, fiţi oameni mari.” 1 Cor. 14:20

Biblia ne spune să nu mai gândim ca nişte copii. Ci să gândim ca oamenii maturi. Copiii se gândesc numai la ei. Adulţii se gândesc şi la alţii.

Dumnezeu porunceşte în Filipeni 2:4: „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.”

" Începe să ceri ajutor Duhului Sfânt ca să te ajute să te gândeşti la nevoile spirituale ale necredincioşilor, oricând vorbeşti cu ei."

Desigur, asta este o întoarcere dificilă, pentru că toţi suntem în mod natural preocupaţi numai de noi înşine. Aproape orice reclamă ne încurajează să ne pese numai de noi. Singura modalitate în care reuşim să facem această schimbare de mentalitate este depinzând clipă de clipă de Dumnezeu.

Din fericire, El nu ne lasă să ne luptăm singuri cu aceasta. 1 Cor. 2:12 ne spune: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.”

Începe să ceri ajutor Duhului Sfânt ca să te ajute să te gândeşti la nevoile spirituale ale necredincioşilor, oricând vorbeşti cu ei. Practicând, poţi să-ţi dezvolţi obiceiul de a te ruga în tăcere pentru cei cu care ai de a face. Spune: „Tată, ajută-mă să înţeleg ce împiedecă pe această persoană să Te cunoască.”

Scopul tău este să înţelegi pe unde se află ei în călătoria lor spirituală şi să faci orice i-ar aduce cu un pas mai aproape de a-L cunoaşte pe Cristos. Poţi învăţa cum să faci acest lucru urmând sfaturile lui Pavel: „După cum mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.” (1 Cor. 10:33)3. Schimbând gândirea locală cu cea globală

Psalmul 67:2 „ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta!”

Dumnezeu este un Dumnezeu global. Întotdeauna Îi pasă de întreaga lume. „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…. „ (Ioan 3:16) De la început El a căutat membri familiei Lui în toate naţiunile create de El. Biblia spune El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor” (Fapte 17:26)

Dumnezeu a făcut toate astea ca noi să Îl căutăm şi să Îl găsim pe El.

" Viaţa noastră este în mod crescând intersectată de moda, alimentaţia, muzica, sportul, distracţiile altor ţări. "

Multă parte a lumii deja gândeşte global. Cele mai mari conglomerate media sau de afaceri sunt multinaţionale. Viaţa noastră este în mod crescând intersectată de moda, alimentaţia, muzica, sportul, distracţiile altor ţări. Probabil multe din hainele pe care le purtăm şi multe din produsele alimentare pe care le consumăm sunt fabricate în alte ţări.

Suntem mai conectaţi decât realizăm iar Dumnezeu poate folosi toate aceste legături ca mijloace pentru noi ca să împlinim Marea Trimitere. Isus ne-a lăsat un model pentru această implicare: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului." (Fapte 1:8)

Ucenicii Lui trebuiau să ajungă la comunitatea lor (Ierusalim), la cei din ţara lor(Iudea), la alte culturi (Samaria) şi apoi în toate naţiunile (oriunde în lume). Notează că acestea se petrec simultan nu succesiv.

Suntem chemaţi să fim parte din toate cele patru grupuri într-un fel sau altul. Cum ai identifica tu aceste grupuri în comunitatea ta? În ce naţiune crezi că te-a chemat Dumnezeu să slujeşti într-un fel sau altul?[Purpose driven - Daily hope devotional], Copyright © 2010 Rick Warren. All rights reserved. Used by permission.


VA URMA
Nicole la întâlnirea de femei din 6 martie

Predică Adi Pop de la Noul Legământ, Târgu Mureş

miercuri, 31 martie 2010

Bun venit pe site-ul bisericii noastre!

Bun venit în biserica noastră!

Vă invităm veniţi alături de noi şi să simţim împreună atingerea lui Dumnezeu. simţiţi-vă liberi să ne adresaţi orice întrebare, să ne împărtăşiţi orice comentariu în cartea noatră de oaspeţi. Dacă nu sunteţi membru în nici o biserică, vă invităm alături de noi la serviciile noastre de peste săptămână şi duminica.

Sperăm să experimentaţi alături de noi căldura frăţească şi o nouă umplere cu Duhul Sfânt, de-a lungul închinării, predicilor şi oricăror altor programe din biserică.

De asemenea, vă rugăm să ne împărtăşiţi motivele dumneavoastră de rugăciune. Cererile dumneavoastră deschid uşa cerului, unde Dumnezeu aşteaptă cu răbdare să vi se alăture. Cerul este plin de răspunsuri la rugăciunile care nu s-au înălţat încă.Multe binecuvântări tuturor.